Vytajte na obrazových
stránkach našej obce

JalšovéObec sa spomína od roku 1352, je však st. pôvodu.
Patrila hradnému panstvu Hlohvec.
Zaoberali sa poľnohospodárstvom, vinohradníctvom a dom. remeslami.

Kolekcia: Jalšové v obrazoch
Jalšovská príroda:
Bylinky a zdravieHelena Aberštíková:
Oprášené dedičstvo

Ián Odokienko
1898 - 1976

OlejomaľbyStolnotenisový     turnaj
JALŠOVÉ     05.01. 2019

Stolnotenisový
  turnaj 03.11. 2018
M a t e r s k á   š k ô l k a     2 0 1 8


STRETNUTIE SENIOROV
našej obce 23.11. 2017

Stolnotenisový
hodový turnaj 11.11. 2017Oficiálne stránky obce Jalšové


Ak máte záujem na stránke publikovať svoju tvorbu, návrhy k obsahu stránky, prípadné pripomienky posielajte na: jalsove.wz.sk@post.sk
Stránky vytvoril:     Vladimír Bielka