Úvod

Obecný úrad Jalšové

Cestovný poriadok

Odpad:
separovaný zber

Pošta: Sokolovce

REPASU Poľnofarma

       


Vývoz odpadu na rok 2020


Harmonogram vývozu vriec
separovaného zberu

23.01. 2020
19.03. 2020
28.05. 2020
23.07. 2020
17.09. 2020
26.11. 2020Vývoz komunálneho odpadu:

Obecný úrad Jalšové oznamuje občanom, že vývoz komunálneho odpadu sa uskutoční každý nepárny týždeň. Vývozný deň je utorok:Smetné nádoby treba vyložiť ku komunikácii, po ktorej je vykonávaný vývoz. Prosíme občanov, aby uvedený oznam zobrali na vedomie.