Úvodná   stránka

Jalšové v obrazoch


12.10.  2019



27.04.  2020



12.10.   2019



15.11.   2018











11.07.   2015



Baroková soška Panny Márie Saštínskej z druhej pol. XVIII. stor.         05.02.   2018



Staré vinohrady         27.03.   2016



Majer - najstaršia dochovaná budova     05.02. 2018



Pohľad z najstaršej dochovanej cesty vyznačenej na vojenskej mape     The First Military Survey (1763-1787)     29.01. 2018



Staré vinohrady     14.11. 2015


31.10. 2016


Ostrá Hora    31.10. 2016


Val    28.12. 2016


    03.01. 2017


Pohľad z Ostrej hory     03.01. 2017


Pohľad z Ostrej hory     02.01. 2016


    18.12. 2005


Váh     Jalšové     vianoce     1991



Pohľad z bane     07.05. 2005


Pohľad z bane     07.05. 2005


Pohľad z bane     20.02. 2016


Úvodná   stránka